پک دستمال، چاقو، نمک

350 تومان

پک دستمال، چاقو، نمک،

مناسب برای استفاده در پک پذیرایی پَکِتو